Veronika Ježíková - terapeutka kvantová terapie, funkční princip a Yuen metoda pro okamžité a trvalé zkvalitnění života

Ochrana osobních údajů

Ing. Veronika Ježíkova, IČ: 08819173 , se sídlem Spojová 263, Jílové 407 01, Česká Republika, jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Děčín (dále jen „Provozovatel“), provozuje webové stránky www.veronikajezikova.cz (dále jen „Webové stránky“).

Jste-li návštěvníkem Webových stráněk, účastníte se soutěží, odebíráte novinky, píšete komentáře, zakupujete naše produkty, stahujete si je, tak Provozovatelce poskytujete své osobní údaje. Provozovatelka je zpracovává a odpovídá za jejich bezpečnost. Vaše osobní údaje jsou chráněny a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů za Provozovatele je Ing. Veronika Ježíková, IČ: 08819173 , se sídlem Spojová 263, Jílové 407 01, Česká Republika, jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Děčín. Jako správce spravuje vaše údaje a určuje, za jakým účelem, jak a jak dlouho budou vaše údaje zpracovávány. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívají.

Jak údaje zpracovávám a proč

Vaše osobní údaje zpracovávám především proto, abych vám mohla poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

Soutěže a giveaways

Pokud se účastníte soutěží, tak zpracovávám vaše osobní údaje za účelem kontaktování v případě výhry a doručení výhry. Takto poskytnuté osobní údaje dál nijak nevyužívám, pokud mi to zvlášť výslovně nepovolíte.

E-mailové kampaně a newslettery

V případě, že jste čtenář, e-mailem vám posílám novinky či informace o nových článcích, ke kterým jste se přihlásili. Sleduji, co vás zajímá a jaké e-maily otevíráte, abych věděla, co se vám líbí a mohla tak tvořit obsah, který vás zajímá.

Pokud jste zákazník, tak váš e-mail zpracovávám za účelem zasílání obchodního sdělení. Zasílám vám e-maily z důvodu oprávněného zájmu, který u vás důvodně předpokládám.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Provozovatelka používá tyto poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace:

  • SimpleShop – zprostředkovatel prodeje
  • MailerLite – aplikace pro e-mailovou komunikaci
  • MailChimp – aplikace pro e-mailovou komunikaci
  • ComGate – zprostředkovatel platební brány
  • Search Console – statistiky návštěvnosti
  • Google Analytics – statistiky návštěvnosti
  • Facebook pixel – účel Facebook reklamy
  • Pinterest tag – účel Pinterest reklamy

Jak můžete Provozovatelku kontaktovat?

Ať už máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: verca@nabloguzalezi.cz.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Provozovatelka přijala technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu[1], a zabezpečila vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z nich využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu: verca@nabloguzalezi.cz.

Máte právo na informace, které si právě nyní čtete.

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u mě něco změní nebo shledáte vaše osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že Provozovatelka zpracovává vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádí zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete výslovně přát, Provozovatelka toto zajistí.

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje z mého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dnů.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po dobu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že Provozovatelka s vašimi údaji nezachází v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve o tomto podezření informujete mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše osobní údaje žádné jiné třetí straně nevydám, nebude-li k tomu dán jiný zákonný důvod.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.11.2020.

[1] Zámeček vedle url adresy.

Ing. Veronika Ježíková
Spojová 263
407 01 Jílové

IČO: 08819173

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, evidujícím úřadem je Magistrát města Děčín.

Copyright 2020 – 2022 | Veronika Ježíková | Všechna práva vyhrazena